DARK

STAR STUD HAIR CLAW LARGE 501 BLUE

kr 119 kr 199

Hair Claw w/ Star Studs

Size: 7 cm

Color: 501 Blue

Color: 501 BLUE
Quantity: