DENIM HAIR BAND BROAD DENIM
On sale

DARK

DENIM HAIR BAND BROAD DENIM

kr 139 kr 199
DENIM HAIR BAND BROAD LIGHT DENIM
On sale
LEATHER HAIR BAND THIN BLACK
Sold out
STRAW HAIR BAND BROAD BLACK
On sale

DARK

STRAW HAIR BAND BROAD BLACK

kr 139 kr 199
STRAW HAIR BAND BROAD NATURE
On sale

DARK

STRAW HAIR BAND BROAD NATURE

kr 139 kr 199
VELVET HAIR BAND BRAIDED PALE PINK
On sale
VELVET HAIR BAND BRAIDED PALE ROSE
On sale
VELVET HAIR BAND BRAIDED SAND
On sale

DARK

VELVET HAIR BAND BRAIDED SAND

kr 139 kr 199
VELVET HAIR BAND BRAIDED SPARKLED SAND
On sale
VELVET HAIR BAND BRAIDED SUN YELLOW
On sale
VELVET HAIR BAND BRAIDED SUNBURN
On sale
VELVET HAIR BAND BROAD 501 BLUE
Sold out
VELVET HAIR BAND BROAD BLACK
Sold out
VELVET HAIR BAND BROAD DARK GREY
Sold out