DARK

SHOE POM POM BLUSH ROSE LARGE

kr 199

- 6-8 cm 

- Fox fur

- With clip

- 1 shoe pom pom 

Color: BLUSH ROSE
Quantity: