DARK

SATIN ROSE HAIR CLAW BLACK

kr 299

Material: Satin

Size: Rose: 9 cm

Hair Claw: 6,5 cm

Color: BLACK
Quantity: