DARK

MINK HAIR CLIP LARGE WHITE

kr 299

Large Hair Clip w. Mink Fur

Size: 2 x 8 cm

Color: White

Color: WHITE
Quantity: